img

NAAR DE RECHTER, OM TWINTIG CONIFEREN

Alkmaar – De eigenares van een stuk landbouwgrond aan de Randweg in Egmond Binnen wil een vergunning hebben voor het planten van coniferen op haar land.

img

RAAD VAN STATE BLOKKEERT PLANNEN HOTEL BERGEN AAN ZEE

Bergen aan Zee – Niet geheel onverwacht heeft de Raad van State met een einduitspraak een streep gehaald door de bouw(omgevings)vergunning voor een nieuw hotel op de plek van het oude Strandhotel Nassau.

img

DORPSHART: NIET HÓE, MAAR ÓF

BERGEN – In de hal van De Beeck hingen gisteravond fraai gekleurde tekeningen voor het nieuwe dorpshart van Bergen. Maar in de raadszaal ging het er niet over hoe de gebouwen op het Plein er uit moeten komen te zien maar of ze wel gebouwd moeten worden.

img

HOTEL NASSAU BUNGELT AAN EEN ZIJDEN DRAADJE

BERGEN AAN ZEE – Daar zag de hoogste bestuursrechter, na een discussie over de besluitvorming van het college van B&W van Bergen, bewust af van een behandeling van de inhoudelijke bezwaren van een groot aantal tegenstanders. Reden is dat B&W hoogstwaarschijnlijk één, of meerdere fatale vormfouten hebben gemaakt.

img

Bouw appartementen plein bergen geschorst

BERGEN – De voorbereidingen voor het plan voor het Dorpsplein in Bergen moeten voorlopig worden stilgelegd. De Raad van State is er niet van overtuigd dat de verleende bouwvergunningen gaan standhouden.

img

25 Jaar Advocaat Oorkonde

25 Jaar Advocaat - Een oorkonde van de Orde van Advocaten Noord-Holland

img

Bouwplan Geschorst: Stikstof

CALANTSOOG – De voorzieningenrechter heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van zeventien woningen aan de Denneweg te Callantsoog geschorst nadat omwonenden hiertegen bezwaar aantekenden.

img

Opmerkelijke uitspraken

img

Plan voor Bergen vernietigd

BERGEN - De Raad van State heeft het bestemmingsplan De 7 Dorpelingen voor het centrum van Bergen gisteren vernietigd. De uitspraak laat ook geen ruimte voor een kleine ‘reparatie’. Volgens de tegenstanders van het plan betekent dit dat men terug is bij het begin.

img

Flink aantal gaten in bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen

BERGEN - Los van het politieke gedoe over eventuele intrekking van het plan De Zeven Dorpelingen blijkt het bestemmingsplan voor dit project geen feest te zijn. Vrijdag 1 februari tijdens de behandeling van de bezwaren tegen dit plan bij de Raad van State kwam een reeks gebreken aan het licht. Of die fataal zijn en leiden tot vernietiging van het plan is nog maar de vraag. Meestal kijkt de Raad eerst of een gebrek door de vingers kan worden gezien.

img

Ontsluitingsweg Villapark de Rijp

DE RIJP - De gemeente Graft-De Rijp zal een nieuw bestemmingsplan moeten maken voor de ontsluiting van het nieuwe Villapark De Rijp. De Raad van State vernietigde woensdag het daarvoor vastgestelde bestemmingsplan vanwege zware gebreken bij de regeling voor het verkeerslawaai.

img

Stichting wil betere bescherming bij Omringdijk

WINKEL - De stichting Landelijk Schoon is ’overduidelijk’ wél belanghebbende als het gaat om veranderingen aan een van de belangrijkste monumenten in het gebied: de Omringdijk.

img

BAM-plan is beter dan woontoren

BERGEN - Het plan van bouwer BAM voor dertien woningen op het perceel Landweg 20 in Bergen is beter dan een hoge woontoren. Met die unanieme mening van de politieke partijen lijkt de wijkvereniging De Negen Nessen een jarenlange strijd te verliezen.

img

Kooyhaven gevaar voor sluipverkeer

DEN HAAG - De families Loozeman (Rijksweg 66) en De Graaf (Rijksweg 80) vrezen levensgevaarlijke situaties op de ventweg langs de N9 door het bedrijventerrein Kooyhaven aan de overzijde van het Noord-hollands kanaal.

img

Opluchting over 'ja' Kooyhaven

DEN HELDER - Verheugend nieuws voor de economische ontwikkeling van de Kop van Noord-Holland, reageerde gistermiddag wethouder Pieter Kos van Den Helder na de uitspraak van de Raad van State over de Kooyhaven. Ook zijn collega Theo Meskers van Hollands Kroon reageerde opgelucht.

img

Duincamping botst met bollenbedrijf

DE RIJP - “Uw perceptie over mogelijke overlast is duidelijk verschillend”, constateerde bestuursrechter W. van Brussel bij de zaak tussen duincamping De Lepelaar enerzijds en de gemeente Schagen en bollenbedrijf Salmon anderzijds.

img

Langedijk tuinen

op 19 mei j.l. schreef de Alkmaarse Courant dat de gemeente Langedijk in maar liefst 1250 gevallen grond wil terugvorderen die bewoners sinds jaar en dag in bezit hebben. Daarbij ziet de gemeente zich gesteund door een arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2017. Volgens de gemeente is de verjaringstermijn in die uitspraak van 20 jaar naar 40 jaar verlengt. De verjaringstermijn van 20 jaar vloeit voort uit artikel 3:306 BW. De wet is op dit punt niet gewijzigd.

img

Pinbox Groet

Ons kantoor stond een omwonende bij in zijn strijd tegen de realisatie van een solitaire pinbox pal voor zijn woning in Groet. Client vreest voor de veiligheid van zijn gezin, nu recent een groot aantal plofkraken hebben plaatsgevonden waarbij zware explosieven werden gebruikt. De rechtbank deelde de argumenten van client en de pinbox komt er (vooralsnog) niet!

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com