Naar de rechter, om twintig coniferenNoordhollands Dagblad, Alkmaarsche Courant – 18 maart 2023

ALKMAAR – De eigenares van een stuk landbouwgrond aan de Randweg in Egmond Binnen wil een vergunning hebben voor het planten van coniferen op haar land.

Die twintig coniferen staan er al, maar de gemeente Bergen wil ze weg hebben. Volgens de gemeente gaat het om een aantasting van het open agrarisch landschap en dat mag niet.

Verder stelde de wethouder dat de toegangsweg in eigendom komt van Europarcs, die daar bovendien een maximumsnelheid van 30 kilometer gaat invoeren. Ook om die redenen vormen volgens de wethouder de geluidsregels geen belemmering voor aanleg van de weg.

Volgens haar advocaat Van Eijck van Heslinga wordt het open landschap helemaal niet aangetast door de coniferen. “De haag is niet dicht en zal niet dicht gaan groeien. Je kunt er doorheen kijken. Het blijft open.”

De gemeente Bergen heeft een deskundig medewerker om advies gevraagd. Volgens deze medewerker gaat het om een coniferenhaag, die na verloop van tijd zal veranderen in een hoge groene muur. De openheid van het landschap komt daarmee wel degelijk in gevaar, zei een ambtenaar van de gemeente tijdens de zitting.

De gemeente is ook bang dat als ze de coniferen gaat toestaan, dit een precedentwerking zal hebben. Bewoners van omliggende percelen stapten naar de gemeente met de vraag om te gaan handhaven. Zij vinden dat hun vrije uitzicht wordt aangetast door de rij coniferen.

Volgens advocaat Van Eijck van Heslinga moet de gemeente een nieuwe beslissing nemen over de coniferen op basis van een advies van een onafhankelijke partij. “Het bestemmingsplan staat toe om het hele perceel vol te zetten met sierteelt. De openheid is niet heilig in het bestemmingsplan. Sierteelt is mogelijk. Er zijn geen criteria, ook niet van hoogtes”, zei hij.

Een medewerker van de gemeente zei dat er wel degelijk een onafhankelijk oordeel is gevormd door de deskundige van de gemeente. De beplanting is volgens hem een overtreding van het bestemmingsplan.

De rechter gaat zich buigen over de kwestie van de coniferen en doet eind april uitspraak.

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com