Langedijk tuinenLANGEDIJK - Op 19 mei j.l. schreef de Alkmaarse Courant dat de gemeente Langedijk in maar liefst 1250 gevallen grond wil terugvorderen die bewoners sinds jaar en dag in bezit hebben. Daarbij ziet de gemeente zich gesteund door een arrest van de Hoge Raad van 24 februari 2017. Volgens de gemeente is de verjaringstermijn in die uitspraak van 20 jaar naar 40 jaar verlengd. De verjaringstermijn van 20 jaar vloeit voort uit artikel 3:306 BW. De wet is op dit punt niet gewijzigd.

De Hoge Raad overweegt in zijn arrest dat na voltooiing van de verjaringstermijn er een vordering uit onrechtmatige daad ontstaat op grond waarvan de eigenaar van de grond schadevergoeding zou kunnen vorderen. De verjaringstermijn daarvoor is 5 jaar. Die termijn vangt aan op het moment dat de eigenaar bekend raakt met het verlies van het eigendom van de grond. Ook geldt dat vanaf het moment van voltooiing van de verjaringstermijn een "nieuwe" termijn van 20 jaar gaat lopen voor de vordering uit hoofde van onrechtmatige daad. Na 40 jaar is de nieuwe eigenaar dus in ieder geval van beide aanspraken verlost.

Gedacht zou kunnen worden dat bij zeer langdurige inbezitname goed kan worden verdedigd dat de 40 jaar zijn verstreken, dat kan inderdaad maar pas daarmee op! Het bewijs van inbezitname (aanvang van de verjaringstermijn) schuift dan ook verder terug in de tijd. Het zal niet altijd eenvoudig zijn om te bewijzen dat de inbezitname al veel langer dan 40 jaar geleden plaats vond terwijl het bewijs van de laatste 20 jaar mogelijk veel eenvoudiger is te leveren.

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com