Bouw appartementen plein bergen geschorstNoordhollands Dagblad, Alkmaarsche Courant – 18 oktober 2022:

BERGEN - De voorbereidingen voor het plan voor het Dorpsplein in Bergen moeten voorlopig worden stilgelegd. De Raad van State is er niet van overtuigd dat de verleende bouwvergunningen gaan standhouden.

Aan het Plein in Bergen wil Bot Bouw twee appartementengebouwen voor twintig en negen woningen, horeca, winkels en een ondergrondse parkeergarage met 46 plaatsen neerzetten. Het college van b en w in Bergen heeft de vergunningen afgegeven, maar daartegen loopt een beroepsprocedure. In afwachting daarvan heeft de Raad van State nu bepaald, dat de vergunningen worden geschorst.

De vergunningen zijn nodig omdat de plannen van Bot op enkele punten niet aan het bestemmingsplan voldoen. Zo heeft niet het hele perceel een woonfunctie en wordt er hoger en op een groter vlak gebouwd dan volgens het bestemmingsplan mogelijk is.

Pandeigenaren
Twee Bergenaren (die vlak bij de toekomstige appartementencomplexen hun bedrijf hebben en daar ook wonen) en de eigenaar van een restaurant vlakbij, hebben nu de Raad van State gevraagd om de bouw voorlopig tegen te houden. Deze drie ondernemers en hun advocaat Laas van Eijck van Heslinga denken dat de vergunningen geen stand gaan houden in de bodemprocedure die tegen het plan loopt.

Bot Bouw wil zo snel mogelijk met de bouw beginnen, zo heeft een vertegenwoordiger van het bedrijf ter zitting in Den Haag gezegd. Vandaar dat de voorzieningenrechter de spoed van het verzoek van de ondernemers begreep.

Volgens de drie ondernemers heeft het college de gemeenteraad buitenspel gezet door het plan op te knippen in twee deelplannen; het L-gebouw en het Pleingebouw. Daardoor zakte het totaal aantal woningen per plan onder de limiet van achttien woningen waarvoor de gemeenteraad toestemming moet geven. Het college trok er in de berekening ook de bestaande zeven woningen in de Bakemaflat vanaf. De flat wordt gesloopt.

De voorzieningenrechter is er, zo staat in de uitspraak, ‘op voorhand niet van overtuigd geraakt dat het standpunt van het college in de beroepsprocedure stand zal houden’. “De projecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar worden gerealiseerd”, stelde de rechter. De ruimtelijke ordening is alleen bekeken in samenhang en niet voor beide gebouwen afzonderlijk. Ook compenseert het L-gebouw het gebrek aan sociale woningen in het Pleingebouw en worden daar e parkeerplaatsen voor beide gebouwen ondergebracht, zo oordeelt de voorzieningenrechter van de Raad van State.

Gemeenteraad
Het college heeft dus naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter ten onrechte de gemeenteraad niet geraadpleegd en als dat alsnog gebeurt, staat het niet vast dat de gemeenteraad akkoord gaat, zo redeneert de rechter. Vandaar dat de bouw voorlopig wordt geschorst.

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com