Ontsluitingsweg Villapark de RijpPlan Ontsluitingsweg Villapark De Rijp hard onderuit
22 november 2012

DE RIJP - De gemeente Graft-De Rijp zal een nieuw bestemmingsplan moeten maken voor de ontsluiting van het nieuwe Villapark De Rijp. De Raad van State vernietigde woensdag het daarvoor vastgestelde bestemmingsplan vanwege zware gebreken bij de regeling voor het verkeerslawaai.

Wethouder P. Zwitselaar verdedigde het plan nog onlangs tijdens een zitting bij de Raad. Hij kan nu opnieuw aan de slag. Hij zal in een nieuw bestemmingsplan een oplossing moeten vinden voor het lawaai bij een recreatiewoning, die vlak naast de geplande nieuwe ingang van het villapark ligt.

Een geluidsonderzoek in opdracht van de gemeente toonde al eerder aan dat bij de recreatiewoning de geluidsnormen zullen worden overschreden. Volgens de wethouder was dit onderzoek eigenlijk niet eens nodig, omdat de recreatiewoning niet telt als een echte woning waarvoor een bescherming tegen lawaai geldt.

Verder stelde de wethouder dat de toegangsweg in eigendom komt van Europarcs, die daar bovendien een maximumsnelheid van 30 kilometer gaat invoeren. Ook om die redenen vormen volgens de wethouder de geluidsregels geen belemmering voor aanleg van de weg.

De Raad ziet het echter heel anders. Allereerst moet de recreatiewoning wél als een normale woning worden gezien. De eigenaar mag daar namelijk permanent wonen van de gemeente en hij moet dus ook tegen lawaai worden beschermd.

De weg is volgens de Raad ook een openbare weg, ook al wordt Europarcs de eigenaar. De lange toegangsweg vanaf de N 244 wordt pas bij de ingang van het park, voorbij de recreatiewoning, een afgesloten eigen weg. Voor het lange wegdeel tot aan de ingang is bovendien niet in het bestemmingsplan voorgeschreven dat daar maximaal 30 kilometer mag worden gereden. Europarcs kan toelaten dat daar harder wordt gereden, met als gevolg ook meer lawaai.

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com