RAAD VAN STATE BLOKKEERT PLANNEN HOTEL BERGEN AAN ZEENoordhollands Dagblad, Alkmaarsche Courant – 9 maart 2023

BERGEN AAN ZEE - Niet geheel onverwacht heeft de Raad van State met een einduitspraak een streep gehaald door de bouw(omgevings)vergunning voor een nieuw hotel op de plek van het oude Strandhotel Nassau.

Volgens ’s lands hoogste bestuursrechter heeft het gemeentebestuur van Bergen een kapitale vormfout gemaakt door een verkeerde vergunningsprocedure te volgen. Samengevat komt het erop neer dat haastig Bergen bestuursrechtelijk een bochtje wilde afsnijden met een zogenoemd gecoördineerd vergunningsbesluit voor de bouw van het hotel op het duin in Bergen aan Zee.

Volgens de Raad van State kunnen B&W in principe best met een gecoördineerd vergunningsbesluit een versnelde procedure volgen, maar niet op de manier zoals ze het nu hebben gedaan. Immers, in dit geval coördineerde de gemeente de bouwomgevingsvergunning met een huisnummerbesluit. Maar een besluit om een aantal huisnummers te wijzigen is misschien van belang voor de basisadministratie en de postbode, maar heeft geen enkel ‘ruimtelijke ordeningsgewicht’.

Daarvoor heb je andere, concrete ruimtelijke ordeningsbesluiten voor nodig, zoals een bestemmings- of inpassingsplan. Gevolg van de uitspraak is dat B&W een nieuwe vergunnings- dan wel bestemmingsplanprocedure moet opstarten. Daartegen kunnen omwonenden en andere tegenstanders opnieuw bezwaar maken.

De gemeente laat in een reactie weten dat de burgemeester en wethouders gaan onderzoeken wat de gevolgen zijn van de uitspraak en dat de gemeenteraad hierover wordt geïnformeerd.

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com