Pinbox GroetOns kantoor stond een omwonende bij in zijn strijd tegen de realisatie van een solitaire pinbox pal voor zijn woning in Groet. Client vreest voor de veiligheid van zijn gezin, nu recent een groot aantal plofkraken hebben plaatsgevonden waarbij zware explosieven werden gebruikt. De rechtbank deelde de argumenten van client en de pinbox komt er (vooralsnog) niet!

Rechtbank verbiedt bouw pinautomaat

GROET - De rechter in Alkmaar heeft de vergunning voor de bouw van een pinautomaat op een parkeerterrein aan de Heereweg in Groet vernietigd.

Een bezwaarmaker, die op korte afstand van de plek woont waar de pinbox zou moeten komen, had onder meer gewezen op het gevaar van plofkraken. Daardoor lopen hij en zijn gezin gevaar en bestaat de kans dat hun huis schade oploopt.

De gemeente hoeft in beginsel een dergelijk argument niet mee te wegen bij de verlening van een omgevingsvergunning, zo erkende de rechter. Hij stelde echter ook dat – gelet op het toenemende aantal plofkraken – in deze tijd de gemeente hier ook weer niet helemaal aan voorbij mag gaan. De gemeente had volgens de rechter de vraag moeten onderzoeken of de woning van de eiser bij een plofkraak op de pinbox schade oploopt die ‘beneden de aanvaardbare norm blijft’.

Het niet meewegen van het gevaar van plofkraken bij het verlenen van een vergunning omdat de toekomst niet te voorspellen is, is te simpel gedacht. Dit vindt de rechter in Alkmaar.

Met dit vonnis is een bezwaar van een omwonende tegen het plaatsen van een pinbox op een parkeerterrein aan de Heereweg in Groet gegrond verklaard. De bezwaarmaker had onder meer gewezen op het toenemende aantal plofkraken op pinboxen in het land, die gepaard gaan met zware explosies die grote schade aan de directe omgeving aanrichten. Ook gebruiken criminelen steeds zwaardere explosieven bij plofkraken. “Die ontwikkeling heeft de gemeente bij het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van de pinbox niet op juiste waarde geschat”, zo vond hij. De rechter meent dan ook dat de motivering voor het verlenen van de vergunning onvolledig is en draagkracht mist.

Aangescherpt

Saillant detail: de pinbox moet een pinautomaat in Groet vervangen. De Rabobank heeft die weg laten halen, omdat die niet meer voldeed aan de huidige, aangescherpte veiligheidseisen.

Noordhollands Dagblad, Alkmaarsche Courant, 8 juni 2017

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com