Opluchting over ‘ja’ KooyhavenRaad van State wijst meeste bezwaren af
Website Noord Hollands Dagblad, 21/9/2015
Door Ed Dekker

DEN HELDER - Verheugend nieuws voor de economische ontwikkeling van de Kop van Noord-Holland, reageerde gistermiddag wethouder Pieter Kos van Den Helder na de uitspraak van de Raad van State over de Kooyhaven. Ook zijn collega Theo Meskers van Hollands Kroon reageerde opgelucht.

De Raad van State veegde de meeste bezwaren van twee omwonenden (de families De Graaf en Loozeman) van tafel, onder meer over licht- en verkeersoverlast. Hierdoor kan worden begonnen met de aanleg van het regionaal havengebonden bedrijfsterrein nabij de Kooybrug. Het is nog onbekend wanneer de eerste klus – de bouw van de havenkade – kan starten. Dan moet de gemeente Hollands Kroon eerst een omgevingsvergunning verlenen. De vergunningaanvraag is ingediend en komt volgenss Meskers binnenkort ter inzage, zes weken. Als bezwaren tegen deze vergunning uitblijven, kan kort daarna worden begonnen. Daarmee lijkt de subsidie van het rijk (1,5 miljoen euro) veiliggesteld, verwacht projectleider Frits Dinkla. Bij verdere vertraging dreigde ‘Den Haag’ dit geld in te slikken. Zonder bijdrage werd de Kooyhaven volgens Dinkla een ‘moeilijk verhaal’. Advocaat Lars van Eijck van de bezwaarmakers is blij dat de Raad van State waterdichte garanties eist dat het tussen 23 en 7 uur stil is op de Kooyhaven. De families De Graaf en Loozeman vreesden nachtelijke geluidsoverlast.

De garanties moeten worden opgenomen in het bestemmingsplan. Dat gebeurt tijdens de ‘bodemprocedure’ bij de Raad van State. Dan worden de bezwaren opnieuw behandeld, heel gedetailleerd. Wethouders Meskers verwacht niet dat de bodemprocedure alsnog roet in het eten gooit. De aanleg hoeft niet te wachten op deze procedure.

Commentaar Ed Dekker

De wethouders van economie Pieter Kos (Den Helder) en Theo Meskers (Hollands Kroon) slaakten gistermiddag een zucht van verlichting. De Kooyhaven kan worden aangelegd. De Raad van State gaf groen licht voor het regionaal havengebonden bedrijfsterrein langs het Noordhollands Kanaal, bij de grens van beide gemeenten. Ook ontwikkelaars Dura Vermeer en De Vries & Van der Wiel zijn opgelucht, evenals exploitant Port of Den Helder (het havenbedrijf). De laatste grote hobbel voor het miljoenenproject is nu genomen. Belangrijk voor de Noordkop. Letterlijk in het zicht van de haven dreigde de Kooyhaven averij op te lopen.

Bij verder vertraging dreigde ‘Den Haag’ een onmisbaar genoemde subsidie van anderhalf miljoen euro in te slikken. Dat gevaar is nu geweken. De twee bezwaarmakende families kregen kritiek dat zij geen oog hadden voor het algemeen belang. Deze kritiek is volkomen misplaatst. Als verontruste omwonenden hadden zij het volste recht om de gang naar de rechter te maken. Op één punt staat de Raad van State achter de bezwaarmakers. Het verbod op activiteiten ’s nachts wordt gegarandeerd. In die zin zijn zij blij met de uitspraak. En zo komt de Raad van State tegemoet aan het algemeen belang en (deels) aan individueel belang.

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com