Duincamping botst met bollenbedrijfCamping vreest overlast bij huisvesting seizoensarbeiders

DE RIJP - “Uw perceptie over mogelijke overlast is duidelijk verschillend”, constateerde bestuursrechter W. van Brussel bij de zaak tussen duincamping De Lepelaar enerzijds en de gemeente Schagen en bollenbedrijf Salmon anderzijds.

De camping in Sint Maartenszee heeft de rechter verzocht de gemeentelijke vergunning voor huisvesting van veertig seizoensarbeiders bij het bollenbedrijf te schorsen. Het plan is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied Zijpe. Maar de gemeente heeft gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid.

Woordvoerster M. Alberts sprak namens De Lepelaar haar zorg uit over de gevolgen van aanwezigheid van de seizoensarbeiders voor de rust op de in een natuur- en stiltegebied gelegen camping. Zij putte uit ervaring met Poolse arbeiders bij een camping in Limburg. Daar zorgden luidruchtige Polen onder invloed van alcohol tot laat in de avond voor veel overlast. “Daarover hoeft maar een gast op internet te klagen en de negatieve gevolgen zijn daar”, betoogde zij. Volgens de aanvrager gaat het tegenwoordig voornamelijk om werkstudenten die ’s avonds na het werk eerder rust dan vertier zoeken.

Salamitactiek
Advocaat L. van Eyck van Heslinga verweet de gemeente een salamitactiek. Er is vergunning verleend voor de bouw. De vergunning voor het gebruik van de accommodatie zou later volgen. Dit terwijl volgens de raadsman de wijzigingsbevoegdheid betrekking heeft op dat gebruik en niet op de bouw.

De advocaat zette ook vraagtekens bij de gepresenteerde maten van het aangevraagde bouwwerk. Dat zou het toegestane bouwvlak vijf meter overschrijden. De aanvrager ontkende dat.

De raadsman stelde verder vast dat de aanvrager naar eigen zeggen zelf hooguit vijfentwintig werknemers moet onderbrengen. Er wordt dus een pensionfunctie ten behoeve van andere bedrijven aan toegevoegd. Van Eyck van Heslinga wees er ten slotte op, dat de gemeente huisvesting van werknemers op verblijfsrecreatieterreinen afwijst. Het is dan onjuist dergelijke voorzieningen direct tegenover de camping wel toe te staan. De rechter doet binnen twee weken uitspraak.

Noordhollands Dagblad, Schagercourant, 16 augustus 2017

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com