Plan voor Bergen vernietigd

Raad van State over 7 DorpelingenNoordhollands Dagblad, Alkmaarsche Courant – 11 april 2019:

BERGEN - De Raad van State heeft het bestemmingsplan De 7 Dorpelingen voor het centrum van Bergen gisteren vernietigd. De uitspraak laat ook geen ruimte voor een kleine ‘reparatie’. Volgens de tegenstanders van het plan betekent dit dat men terug is bij het begin. Het plan De 7 Dorpelingen houdt een herinrichting van het centrum van Bergen in met onder meer een grote supermarkt, appartementen en een ruimte voor de harmonie. Tegen het plan van ondernemer Lex Schema, waar de gemeenteraad op 9 november 2017 mee instemde, kwam veel verzet.

Bezwaren
De Raad van State veegde in haar uitspraak gisteren wel de meeste inhoudelijke bezwaren van tafel. Die bezwaren kwamen onder meer van de Bewonersvereniging Bergen Centrum, de mr. Frits Zeiler Stichting en de Stichting Mooier Bergen. Dat de Raad van State dan toch het besluit van de gemeenteraad vernietigde, kwam in feite door een inschattingsfout van het gemeentebestuur van Bergen: die meende dat voor het project geen milieueffectrapportage (Mer) nodig was, zoals de advocaat van de gemeente in februari nog voor de Raad van State verklaarde. Dit hoogste rechtscollege oordeelde gisteren dat die zogenoemde Mer wel degelijk nodig was.

Vergunning
Ook miste het plan, toen de raad ermee instemde, een vergunning van de provincie in het kader van de Wet Natuurbescherming. Mede omdat het centrum slechts vierhonderd meter van een Natura 20000-gebied ligt, was die ook vereist.

Dat er al een concept-vergunning lag en de feitelijke vergunning van de provincie enkele maanden later toch loskwam, maakte voor het besluit van de Raad van State niet uit: “De gemeenteraad heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat voor het plan geen vergunning nodig was.”

Over de herinrichting van het centrum van Bergen wordt al veertig jaar gediscussieerd.


- Vervolg van voorpagina

'Herinrichting weer helemaal open'

Tegenstanders van project De 7 dorpelingen willen vlag uithangenHet bestemmingsplan De 7 Dorpelingen is helemaal vernietigd. Daarmee ligt de herinrichting van het centrum van Bergen weer open, zeggen de tegenstanders. Nee hoor, zegt de advocaat van ontwikkelaar Lex Schrama, repareren is nog steeds mogelijk.

Advocaat Laas van Eijck van Heslinga meent dat zijn cliënten bewonersvereniging Bergen Centrum en de Stichting Mooie Bergen terecht te vlag willen uithangen: We staan weer helemaal aan het begin. De Raad van State heeft namelijk niet alleen het bestemmingsplan vernietigd maar ook geen enkele ruimte geboden voor reparaties in het bestaande plan. Daarmee is in principe het plan van ontwikkelaar Lex Schrama van tafel.

Ingrijpend
Er is volgens hem nog wel een mogelijkheid dat de gemeente terugvalt op het concept-bestemmingsplan dat aanpast en dat opnieuw indient. "Dat kan alleen als het plan niet ingrijpend wordt veranderd. Maar in die nieuwe versie moet dan wel een Mer-rapportage zitten, een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming en moeten parkeernormen worden toegevoegd en moet het onderdeel van de grond van het Plein 36 worden veranderd. Dat zijn wel heel voor aanpassingen."

Daar komt volgens Van Eijck bij dat Schrama ook een omgevingsvergunning nodig heeft en aangevraagd heeft: "Doordat de Raad van State dit bestemmingsplan heeft vernietigd, moet die aanvraag worden getoetst aan het nu geldende bestemmingsplan voor die locatie, namelijk die uit 1977. En aan dat plan voldoet het plan van Schrama in het geheel niet."

Omdat het oude bestemmingsplan weer van kracht is, wordt ook het Alexanderlaantje niet aan de openbaarheid onttrokken, zo meent hij.

René Meijer van de Stichting Mooie Bergen zegt dan ook heel ingenomen te zijn met de uitspraak van de Raad van State: "Vooral ook omdat het bestemmingsplan in zijn geheel is vernietigd. Volgens mij begint het dus weer van voren af aan." Hij wijst ook op het nieuwe coalitie-akkoord: "Daarin staat dat de coalitie uitspraken van de Raad van State zal respecteren."

Ook Jan Apotheker van de Bewonersvereniging Bergen Centrum is 'heel blij': "De Raad van State vernietigt niet zomaar iets. Er is nu dus een geheel nieuwe situatie. De anterieure-overeenkomst tussen Schrama en de gemeente is volgens mij nu ook van tafel. Er is nu dus ruimte om opnieuw te opereren. De gemeenteraad is nu aan zet."

Advocaat Oscar Minjon van Schrama ziet de uitspraak anders: "Wij zijn positief over de uitspraak omdat vrijwel alle inhoudelijke argumenten van tafel zijn geveegd: niet te hoog, niet te massaal, brengt niet te veel winkelruimte met zich mee en telt ook voldoende parkeerplaatsen. Inhoudelijk vindt de Raad van State het dus een goed plan."

Of en zo ja hoe de procedurele punten zoals de vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming moeten worden gerepareerd, volgt binnenkort overleg met de gemeente, zo stelde hij. Het college komt niet eerder dan volgende week dinsdag met een verklaring.

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com