Flink aantal gaten in bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen


4-02-2019, De Duinstreek

BERGEN - Los van het politieke gedoe over eventuele intrekking van het plan De Zeven Dorpelingen blijkt het bestemmingsplan voor dit project geen feest te zijn. Vrijdag 1 februari tijdens de behandeling van de bezwaren tegen dit plan bij de Raad van State kwam een reeks gebreken aan het licht. Of die fataal zijn en leiden tot vernietiging van het plan is nog maar de vraag. Meestal kijkt de Raad eerst of een gebrek door de vingers kan worden gezien.

Door Adrie van der Wel

Of de Raad geeft nog een kans om gebreken in een bestemmingsplan te herstellen. Bij zeer ernstige gebreken valt een bestemmingsplan meteen om. Volgens de bezwaarmakers zou de intrekking van het bestemmingsplan tot schadeclaims hebben geleid. En daarom zou de gemeenteraad ondanks grote twijfels het bestemmingsplan uiteindelijk toch hebben doorgezet. Nu kan mogelijk de Raad van State het vuile werk doen door het plan onderuit te halen en daarmee ontkomt de gemeente dan aan schadeclaims.

MILIEU Wat is er dan allemaal mis aan dit bestemmingsplan? Een milieu effectrapportage (MER). De gemeente had eerst moeten beoordelen of zo'n MER nodig is om te zien of het plan het milieu schaadt. Dat zou makkelijk kunnen, omdat dit plan met een grote supermarkt, woningen en een parkeergarage de omgeving zeker zal belasten. Maar die MER-beoordeling heeft de gemeente niet gemaakt. Volgens de gemeente was duidelijk dat het plan geen ernstige milieugevolgen zal hebben. Maar dat oordeel is dus op niets gebaseerd. De advocaat van de gemeente boog bij de Raad schuldbewust het hoofd. De vraag is hoe zwaar de Raad dit gebrek weegt.

Voor dit project ter verbetering van het centrum van Bergen is intussen wel een natuurvergunning verleend door de provincie. Die procedure is niet volgens de regels verlopen. De vergunning is onaantastbaar geworden, omdat er geen bezwaar tegen is gemaakt. Was dat wel gedaan, dan zou die vergunning waarschijnlijk zijn gesneuveld. De vergunning is namelijk verleend met toepassing van een zeer omstreden regeling over de beperking van stikstof in het milieu. En zonder de vereiste natuurvergunning was het bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen een kansloze missie geworden.

MEER TWIJFELS De Raad van State kwam overigens met meer twijfels over het plan. Zo is er volgens de Raad onzekerheid over welke parkeernormen worden toegepast voor dit project in het centrum van Bergen. In het bestemmingsplan zelf staan die normen niet genoemd. Er wordt verwezen naar andere documenten. Maar welke dat zijn, was voor de Raad een raadsel.

Een heikel punt is ook de omklemming van het pand van Olie Exploitatiemaatschappij tussen het Plein en de Karel de Grotelaan. Met de nieuwe bebouwing wordt dit pand volledig ingesloten, een uitgang is er niet meer. Volgens de advocaat van de gemeente heeft Olie dit pand met opzet aangekocht om het vernieuwingsproject in de weg te zitten. Maar los van deze al dan niet tactische aankoop vonden de rechters van de Raad het wel bizar dat het pand onbereikbaar wordt met dit bestemmingsplan. Goede ruimtelijke ordening is het in elk geval niet. En daar gaat het toch om bij het maken van een bestemmingsplan.

De Raad doet over enkele maanden uitspraak.

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com