HOTEL NASSAU BUNGELT AAN EEN ZIJDEN DRAADJE

Rechtszaak - Raad van State betrapt het College op één of zelfs meerdere ‘fatale vormfouten’Noordhollands Dagblad, Alkmaarsche Courant – 23 november 2022

De kans is levensgroot dat de Raad van State een streep haalt door de bouw(omgevings)vergunning voor een nieuw hotel op de plek van het oude Strandhotel Nassau, bleek dinsdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

BERGEN AAN ZEE - Daar zag de hoogste bestuursrechter, na een discussie over de besluitvorming van het college van B&W van Bergen, bewust af van een behandeling van de inhoudelijke bezwaren van een groot aantal tegenstanders. Reden is dat B&W hoogstwaarschijnlijk één, of meerdere fatale vormfouten hebben gemaakt. Allereerst bleek het gemeentebestuur een zogenaamd gecoördineerd vergunningsbesluit te hebben genomen over het bouwplan voor het nieuwe hotel op het duin in Bergen aan Zee.

Gevolg daarna is dat heikele kwestie dan niet eerst langs de bestuursrechtbank in Alkmaar, of Haarlem hoeft en direct op het bordje van de Raad van State terecht komt, wat ook is gebeurd. Verder vonden B&W het niet nodig om de gemeenteraad expliciet om toestemming voor het omstreden hotelplan te vragen, oftewel een zogenoemde verklaring van geen bezwaar (VVGB). De Raad van State had er grote moeite mee, bleek tijdens de zitting.

Motie
Rechter-staatsraad Peter Knol hintte er op dat het hoogste bestuursrechtscollege mogelijk niets anders kan dan het gehele coördinatiebesluit voor de omgevingsvergunning te vernietigen en de kwestie terug te sturen naar B&W en de gemeenteraad. Reden is dat de verleende vergunning in strijd lijkt met de landelijke ruimtelijke coördinatieregeling. Daarnaast ontstond er commotie over een motie die de Bergense gemeenteraad afgelopen juni heeft aangenomen.

Volgens B&W gaf de raad met die motie impliciet toestemming om met het hotelplan door te gaan. Maar volgens de tegenstanders probeerde de gemeenteraad met die motie juist de regie weer in handen te krijgen. Staatsraad Knol vond het opmerkelijk dat B&W niet eens hebben overwogen om een VVGB aan de raad te vragen, ondanks het feit dat het om een groot en ingrijpend bouwproject gaat.

Einduitspraak
De staatsraad besloot daarop om de rechtszaak op te schorten en eerst uitspraak te doen over de mogelijke vormfouten van B&W. “Dat betekent dat we, of direct einduitspraak doen en dan moet de gemeente een nieuwe procedure opstarten, of, als we denken dat B&W het toch goed heeft gedaan, heropenen we de rechtszaak en gaan we alsnog of de inhoudelijke bezwaren praten.”

Tegenstanders, onder wie Frits Zeiler – nazaat van de stichters van Hotel Nassau – reageerden opgelucht op de uitkomst van de rechtszaak.

Volgens Zeiler heeft de gemeenteraad zich ten onrechte door de vorige wethouder buiten spel laten zetten. “B&W hebben de motie van de raad gewoon naast zich neergelegd. Verder hebben ze niet eens een stedenbouwkundige visie voor Bergen aan Zee gemaakt, en dat had wel gemoeten. Het hotel dat door mijn familie is gebouwd hoeft helemaal niet gesloopt en vervangen te worden. Je kan het heel goed renoveren zodat het gebouw voor de toekomst bewaard blijft.”

Initiatiefnemer Henk Deen zag het ondanks de omineuze rechtszitting toch nog zonnig in. “Ik heb er een heel goed gevoel over, het komt best goed met het nieuwe hotel.”

Uitspraak, of heropening van de rechtszaak, over enkele weken

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com