BOUWPLAN GESCHORST: STIKSTOF

Consequenties voor milieu onvoldoende duidelijkHet hiernavolgende artikel heeft betrekking op een voorlopige voorziening, behandeld door de voorzieningenrechter van de Raad van State op 26 januari 2021, waar mr. Van Eijck van Heslinga namens een groot aantal omwonenden optrad.

Het verzoek om schorsing is zowel ten aanzien van het vastgestelde bestemmingsplan als een gecoördineerde omgevingsvergunning toegewezen omdat de onderbouwing ten aanzien van de stikstofdepositie ontoereikend was.

De Raad van State zal later dit jaar het beroepschrift in deze zaak behandelen waar een groot aantal andere gronden ook aan de orde zullen komen:


Noordhollands Dagblad, Alkmaarsche Courant – 3 maart 2021

CALANTSOOG – De voorzieningenrechter heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van zeventien woningen aan de Denneweg te Callantsoog geschorst nadat omwonenden hiertegen bezwaar aantekenden.

De gemeente Schagen heeft volgens de voorzieningenrechter onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat het bouwplan geen nadelige gevolgen heeft voor het Natura 2000 gebied Den Helder-Callantsoog. Dit vanwege een te hoge uitstoot van stikstof en de consequenties hiervan op het milieu. In februari werd de gemeente op dit terrein ook al door Gedeputeerde Staten op de vingers getikt. Die stelde zich op het standpunt dat de gemeente zich niet had mogen onttrekken aan de vergunningsplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

De gemeente Schagen hanteert hierbij een vergelijkbare overweging als de BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Ook zij kregen een brief van Gedeputeerde Staten over de vergunningsplicht in verband met stikstof. De colleges van b en w van de vier gemeenten hebben nog niet op deze brief gereageerd.

De rechter schorste voor het project in Callantsoog ook het bestemmingsplan. Het gaat om een voorlopige uitspraak. De rechter die over de bodemprocedure gaat, kan tot een ander oordeel komen.

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com