PRIVACY REGLEMENT


Van Eijck van Heslinga Advocatuur respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar regelmatig hebben wij in zaken, welke wij voor u als advocaat doen, persoonlijke gegevens van u nodig. In de onderstaande verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy beleid is van toepassing op onze website en de diensten die wij aanbieden als advocaat. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de recente privacy wetgeving).

Persoonsgegevens

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten. Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden, denk hierbij aan uw naam, geboortedatum, BSN, adres, telefoonnummer en emailadres.

Toestemming

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als daar een rechtmatige grondslag voor is, zoals toestemming van de betrokkene, een wettelijke verplichting, een overeenkomst, een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang. Bij het aangaan van de afspraken welke opgenomen staan in de opdrachtbevestiging, geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Bovendien hebben wij uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om geen toestemming te geven en dus uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij als kantoor ons werk voor u niet naar behoren uitvoeren.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze deurwaarder, de rechtbank, de Raad van State, gemeenten, de Raad van de Rechtsbijstand, (advocaat) tegenpartij, ons IT-bedrijf, en ons administratiekantoor. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden voor marketing of andere commerciële doeleinden.

De bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op een beveiligde server.

Uw rechten

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:
• U kunt ons vragen om inzage in uw gegevens;
• U kunt ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens;
• U kunt ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op uw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
• U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
• U kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen wij geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 072 5120979 of te mailen naar info@ek-advocaten.com

Alkmaar, 30 januari 2019

Rogier van der Weydestraat 2 - 1817 MJ Alkmaar
Tel: 072 5120979 - E-mail: info@ek-advocaten.com